Manage PermissionsManage Permissions

NOTIS KEPADA WARIS - WARIS AHLI SKIM TAP DAN SCP

Pihak Tabung Amanah Pekerja (TAP) ingin memohon kerjasama bagi waris Ahli-Ahli TAP yang tersenarai supaya akan dapat hadir ke mana-mana cawangan TAP yang terdekat untuk membuat permohonan pengeluaran baki simpanan dengan sesegeranya dengan membawa dokumen-dokumen berikut:

i.    Salinan Kad Pengenalan Ahli

ii.   Salinan Sijil Kematian Ahli

iii.  Kad Pengenalan Pentadbir Pusaka

iv.  Surat Pentadbir Pusaka

v.   Maklumat Bank Akaun Pentadbir Pusaka

Klik untuk maklumat lanjut
Attachments