Manage PermissionsManage Permissions

Baki Simpanan Skim TAP/SCP/Skim Tabungan Perumahan bagi Ahli yang telah meninggal dunia (June 2020)

​Pihak Tabung Amanah Pekerja (TAP) ingin memohon kerjasama bagi waris-waris Ahli-Ahli TAP yang tersenarai supaya akan dapat hadir ke mana-mana cawangan TAP yang terdekat untuk membuat permohonan pengeluaran baki simpanan dengan sesegeranya dengan membawa
dokumen-dokumen berikut:


i. Salinan Kad Pengenalan Ahli
ii. Asal & Salinan Sijil Kematian Ahli
iii. Asal & Salinan Kad Pengenalan Pentadbir Pusaka
iv. Asal & Salinan Surat Pentadbir Pusaka
v. Maklumat Bank Akaun Pentadbir Pusaka

Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi Pusat Panggilan TAP di talian 2382800 / 2382929 semasa waktu
bekerja.

Tekan Di Sini
Attachments