Baki simpanan Skim TAP / Skim SCP / Skim Tabungan Perumahan bagi Ahli yang telah meninggal dunia

Pihak Tabung Amanah Pekerja (TAP) ingin memohon kerjasama waris-waris Ahli Skim TAP/SCP/STP yang tersenarai supaya akan dapat menghadapkan permohonan pengeluaran Baki TAP/SCP/STP dan menghantar permohonan tersebut kemana-mana cawangan TAP yang berdekatan dengan sesegeranya dengan membawa dokumen-dokumen berikut: 

  1. Salinan Kad Pengenalan Ahli; 
  2. Asal & Salinan Sijil Kematian Ahli; 
  3. Asal & Salinan Kad Pengenalan Pentadbir Pusaka; 
  4. Asal & Salinan Surat Pentadbir Pusaka dan
  5. Maklumat Bank Akaun Pentadbir Pusaka.
Attachments