Senarai nama Ahli dan Majikan bagi cek yang belum dituntut

Pihak Tabung Amanah Pekerja (TAP) ingin memohon kerjasama dari Ahli-Ahli dan Majikan yang tersenarai supaya akan dapat hadir ke mana-mana cawangan TAP untuk membuat permohonan pengeluaran dengan menghadapkan dokumen-dokumen seperti berikut : 

Ahli – Ahli TAP 

  1. Salinan Kad Pengenalan Ahli

Majikan 

  1. Salinan Kad Pengenalan Pemilik Syarikat;
  2. Salinan Lesen 16 & 17 (untuk Pemilik Perseorangan / Perkongsian);
  3. Jika berwakil, Salinan Kad Pengenalan Wakil;
  4. Surat pengesahan penerimaan secara berwakil; dan
  5. Cop rasmi syarikat.
Attachments