NOTICE TO TABUNG AMANAH PEKERJA MEMBERS (TAP) - JAN 2020

Pihak Tabung Amanah Pekerja (TAP) ingin memohon kerjasama bagi Ahli-Ahli TAP yang tersenarai supaya akan dapat hadir ke mana-mana cawangan TAP yang terdekat untuk membuat permohonan pengeluaran baki simpanan dengan sesegeranya dengan membawa dokumen-dokumen berikut: 

1. Salinan Kad Pengenalan Ahli 
2. Salinan Buku Bank atau Penyata Bank Ahli 
 
❖ Bagi ahli yang telah meninggal dunia, pewaris bolehlah membuat tuntutan ke TAP dengan menyertakan dokumen-dokumen seperti berikut : 
 
1. Salinan Kad Pengenalan Ahli (jika ada); 
2. Asal & Salinan Sijil Kematian Ahli; 
3. Asal & Salinan Surat Pentadbir Pusaka; 
4. Asal & Salinan Kad Pengenalan Pentadbir Pusaka; dan 5. Maklumat Bank Akaun Pentadbir Pusaka 
Click Here
Attachments