NOTICE TO TABUNG AMANAH PEKERJA MEMBERS (Uncollected cheques for payment of TAP or SCP Scheme balance) - JAN 2020

Pihak Tabung Amanah Pekerja (TAP) ingin memohon kerjasama dari Majikan ataupun Ahli-Ahli tersenarai supaya akan dapat hadir ke mana-mana cawangan TAP untuk membuat permohonan pengeluaran dengan menghadapkan dokumen-dokumen seperti berikut :
 
❖ Ahli – Ahli TAP 
1) Salinan Kad Pengenalan Ahli 
 
❖ Majikan TAP 
 
1) Salinan Kad Pengenalan Pemilik Syarikat; 
2) Salinan Lesen 16 & 17 ( untuk Pemilik Perseorangan / Perkongsian); 
3) Jika berwakil, Salinan Kad Pengenalan Wakil; 
4) Surat pengesahan penerimaan secara berwakil; dan 
5) Cop rasmi syarikat 
Click Here
Attachments