NOTICE TO TABUNG AMANAH PEKERJA MEMBERS (Uncollected cheques for payment of TAP or SCP Scheme balance)

Pihak Tabung Amanah Pekerja (TAP) ingin memohon kerjasama dari Majikan ataupun Ahli-Ahli tersenarai
supaya akan dapat hadir ke mana-mana cawangan TAP untuk membuat permohonan pengeluaran dengan
menghadapkan dokumen-dokumen seperti berikut :

❖ Ahli – Ahli TAP
1) Salinan Kad Pengenalan Ahli

❖ Majikan TAP
1) Salinan Kad Pengenalan Pemilik Syarikat;
2) Salinan Lesen 16 & 17 ( untuk Pemilik Perseorangan / Perkongsian);
3) Jika berwakil, Salinan Kad Pengenalan Wakil;
4) Surat pengesahan penerimaan secara berwakil; dan
5) Cop rasmi syarikat
Click Here
Attachments