Unclaimed balance for TAP Scheme Members who have reached 80 years old (June 2020)

​Pihak Tabung Amanah Pekerja (TAP) ingin memohon kerjasama bagi Ahli-Ahli TAP yang tersenarai supaya akan dapat hadir ke mana-mana cawangan TAP yang terdekat untuk membuat permohonan pengeluaran baki simpanan dengan sesegeranya dengan membawa dokumen-
dokumen berikut:

1. Salinan Kad Pengenalan Ahli
2. Salinan Buku Bank atau Penyata Bank Ahli

* Bagi ahli yang telah meninggal dunia, pewaris bolehlah membuat tuntutan ke TAP dengan menyertakan dokumen-dokumen seperti berikut :


1. Salinan Kad Pengenalan Ahli (jika ada);
2. Asal & Salinan Sijil Kematian Ahli;
3. Asal & Salinan Surat Pentadbir Pusaka;
4. Asal & Salinan Kad Pengenalan Pentadbir Pusaka; dan

5. Maklumat Bank Akaun Pentadbir Pusaka

Click Here
Attachments