List of Uncollected Members and Employers' Cheque (June 2020)

​Pihak Tabung Amanah Pekerja (TAP) ingin memohon kerjasama dari Majikan ataupun Ahli-Ahli tersenarai supaya akan dapat hadir ke mana-mana cawangan TAP untuk membuat permohonan pengeluaran dengan menghadapkan dokumen-dokumen seperti berikut :


* Ahli – Ahli TAP
1) Salinan Kad Pengenalan Ahli


* Majikan TAP
1) Salinan Kad Pengenalan Pemilik Syarikat;
2) Salinan Lesen 16 & 17 ( untuk Pemilik Perseorangan / Perkongsian);
3) Jika berwakil, Salinan Kad Pengenalan Wakil;
4) Surat pengesahan penerimaan secara berwakil; dan
5) Cop rasmi syarikat

Click Here
Attachments