SYARAT-SYARAT KELAYAKAN

Ahli yang telah disahkan tidak berupaya dari segi fizikal atau mental untuk bekerja dalam sebarang pekerjaan oleh Lembaga Perubatan adalah dibolehkan untuk membuat pengeluaran penuh simpanan TAPnya.  

JUMLAH PENGELUARAN

Ahli boleh membuat pengeluaran sebanyak 100% dari simpanan TAP mereka.

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1.    Borang pengeluaran TAP20 yang diisikan dengan lengkap

2.    Kad Pengenalan pemohon (Asal dan salinan)

3.    Salinan Surat Berhenti Bekerja (jika ada)

4.    Laporan lembaga Perubatan

5.    Permohonan Pelantikan Penjaga Harta ad-litem bagi ahli yang disahkan berpenyakit mental dari

       (i) Mahkamah Sivil bagi ahli yang bukan berugama islam

       (ii) Mahkamah Syariah bagi ahli yang berugama Islam

6.   Surat Aku Janji oleh penjaga Ahli yang disahkan tidak berupaya atau tidak sempurna akal (jika diperlukan) dan

7.   Penyata akaun bank atau buku bank pemohon (Asal dan salinan).

NOTA:

Mana-mana ahli yang didapati membuat keterangan atau permohonan palsu adalah menjadi kesalahan. Ahli akan dikehendaki untuk memulangkan jumlah penuh pengeluaran yang telah dibuat termasuk dividen, kos pentadbiran dan sebarang denda yang dikenakan ke atas individu.

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN

Waris yang telah dilantik oleh Pejabat Waris.


SIAPAKAH YANG BOLEH MEMOHON?

Pengadu yang melaporkan ke TAP tentang kematian ahli. Pengadu adalah terdiri daripada ahli keluarga terdekat.


JUMLAH PENGELUARAN

Pemohon dibenarkan untuk membuat pengeluaran sebanyak 100% dari simpanan TAP ahli yang meninggal.

Dokumen-Dokumen yang Diperlukan

Pengadu:

1.     Borang Permohonan Sebelum Penetapan Hak Waris yang telah diisikan dengan lengkap.

2.     Sijil kematian ahli. (Asal dan salinan)

3.     Kad pengenalan pengadu. (Asal dan salinan)

4.     Kad pengenalan ahli yang meninggal. (Asal dan salinan)


Waris:


Borang Permohonan Pengeluaran Hak Waris TAP22/SCP22 yang diisikan dengan lengkap.

1.     Salinan Surat Pentadbir Pusaka dari Pejabat Waris.

2.     Salinan Sijil Kematian ahli yang meninggal.

3.     Kad pengenalan ahli yang meninggal. (Asal dan salinan)

4.     Kad pengenalan Pewaris. (Asal dan salinan)

5.     Penyata akaun bank atau buku bank pemohon. (Asal dan salinan)

NOTA:

Pengadu dan pewaris yang dilantik hendaklah terdiri daripada individu yang berbeza.
Pewaris hanya berhak menerima simpanan ahli yang meninggal setelah mendapat Surat Penetapan Hak Waris dari Pejabat Waris.

TUJUAN

Pengeluaran ini adalah bertujuan untuk membenarkan ahli membeli atau membina rumah, atau membayar pinjaman bank untuk perumahan awda atau perumahan Kerajaan. Pengeluaran ini hanya membenarkan ahli menggunakan simpanan mereka untuk pemilikan rumah sendiri.

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN

Keahlian TAP selama 10 tahun dengan sekurang-kurangnya 5 tahun (60 bulan) caruman yang aktif/secara berterusan atau mempunyai simpanan TAP minima sebanyak B$40,000.

JUMLAH PENGELUARAN

Jumlah pengeluaran adalah sehingga 45% dari simpanan pemohon dan tertakluk pada terma dan syarat.

Prosedur pengiraan bagi pengeluaran untuk:

1.      Pembinaan atau Pembelian

1.1.   20% dari harga pembelian atau kos pembinaan rumah tersebut 

(GERAN TANAH ADALAH DI BAWAH NAMA PEMOHON) 


ATAU


1.2.   10% dari harga pembelian atau kos pembinaan rumah yang berharga $150,000.00 KE ATAS 
(GERAN TANAH BUKAN DI BAWAH NAMA PEMOHON)

ATAU


1.3.   15% dari harga pembelian atau kos pembinaan rumah yang berharga $149,999.00 KE BAWAH.

(GERAN TANAH BUKAN DI BAWAH NAMA PEMOHON)

ATAU

1.4.   45% dari simpanan TAP Ahli.


2.      Pinjaman tertunggak pada tarikh permohonan 

 2.1.   45% dari simpanan TAP Ahli.

JUMLAH PENGIRAAN YANG AKAN DILULUSKAN ADALAH BERGANTUNG PADA YANG RENDAH.

JUMLAH KESELURUHAN PENGELUARAN ADALAH BERGANTUNG PADA PROSEDUR DAN KEPERLUAN YANG DITETAPKAN OLEH AKTA AMANAH PEKERJA, PENGGAL 167 DAN ATURAN TAP.


DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

Membina/Membeli Rumah (Di Darat):

1.      Salinan kad pengenalan Ahli

2.      Salinan Sijil Nikah

3.      Salinan Gaji terkini

4.      Salinan Geran Tanah atau Pelan Kedudukan Rumah

5.      Salinan Surat Perjanjian Pembinaan atau Perjanjian Jual Beli

6.      Salinan Resit Pembayaran pendahuluan atau Surat Pengesahan jika tiada sebarang pembayaran

7.      Salinan Surat Kuasa Wakil (Jika geran tanah bukan atas nama pemohon)

8.      Salinan Lesen Kontraktor / Pembangun (16&17) atau Kad Pengenalan Penjual

9.      Salinan Perjanjian Pinjaman (Jika tidak membuat pinjaman perumahan, surat pengesahan diperlukan)

10.   Borang C - Kebenaran memulakan kemajuan ABCi dari Authority for Building Control and Construction Industry (ABCi).


Membeli Rumah (Kampong Ayer):

1.      Salinan kad pengenalan ahli

2.      Salinan Slip Gaji terkini

3.      Salinan Surat Pengesahan tukar milik rumah

4.      Salinan Pelan Kedudukan Rumah daripada Jabaran Daerah Brunei dan Muara

5.      Salinan kad pengenalan Penjual

6.      Salinan Surat Perjanjian Perjanjian Jual Beli

7.      Salinan Resit Pembayaran pendahuluan atau Surat Pengesahan jika tiada sebarang pembayaran


Baki Pembayaran (Skim Perumahan Negara):

1.      Salinan kad pengenalan ahli

2.      Salinan Slip Gaji terkini

3.      Salinan Surat Pengesahan memiliki rumah

4.      Salinan Surat Pengesahan pembayaran balik pinjaman perumahan dari Kementerian Pembangunan

5.      Salinan Surat Pengesahan Baki Perumahan

NOTA: Rumah tersebut hendaklah di bawah NAMA AHLI


Pembayaran Baki Pinjaman Perumahan:

1.      Salinan kad pengenalan ahli

2.      Salinan Geran Tanah

3.      Salinan Slip Gaji terkini

4.      Salinan Surat Perjanjian Pembinaan atau Perjanjian Jual Beli

5.      Salinan Perjanjian Pinjaman Perumahan daripada Jabatan Perbendaharaan atau Bank

6.      Salinan Penyata Baki Pinjaman terkini

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN

Ahli yang akan berhijrah ke luar negara dan menyerahkan kerakyatan Brunei Darussalam.

JUMLAH PENGELUARAN

Ahli boleh membuat pengeluaran sebanyak 100% dari simpanan TAP mereka.

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1.     Borang Pengeluaran TAP26/SCP26 yang diisikan dengan lengkap.

2.     Salinan kad pengenalan (kerakyatan baru) atau Surat Pengesahan Kerakyatan Asing.

3.     Salinan kad pengenalan (kerakyatan Brunei) pemohon atau pasport.

4.     Salinan Deklarasi Penyerahan Kerakyatan.

5.     Butiran akaun bank atau butiran pemindahan telegraf ahli. (Asal dan salinan)

NOTA:

Mana-mana ahli yang didapati membuat keterangan atau permohonan palsu adalah menjadi kesalahan. Ahli akan dikehendaki untuk memulangkan jumlah penuh pengeluaran yang telah dibuat termasuk dividen, kos pentadbiran dan sebarang denda yang dikenakan ke atas individu.

​SYARAT-SYARAT KELAYAKAN

Ahli yang telah mencapai umur 50 tahun.

JUMLAH PENGELUARAN

Ahli boleh membuat pengeluaran sebanyak 25% dari simpanan TAP mereka.

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1.      Borang Pengeluaran TAP50 yang diisikan dengan lengkap.

2.      Kad pengenalan ahli. (Asal dan salinan)

3.      Penyata akaun bank atau buku bank pemohon. (Asal dan salinan)

NOTA:

Jika ahli hanya mempunyai tahun kelahiran sahaja di dalam kad pengenalan, maka tarikh kelayakan adalah pada 31 Disember pada tahun Ahli mencapai umur 50 tahun. 

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN

Ahli yang telah mencapai umur 55 tahun.

JUMLAH PENGELUARAN

Ahli boleh membuat pengeluaran sebanyak 100% dari simpanan TAP mereka.

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1.      Borang Pengeluaran TAP55 yang diisi dengan lengkap.

2.      Kad pengenalan ahli. (Asal dan salinan)

3.      Penyata akaun bank atau buku bank pemohon. (Asal dan salinan)

NOTA:

Jika ahli hanya mempunyai tahun kelahiran sahaja di dalam kad pengenalan, maka tarikh kelayakan adalah pada 31 Disember pada tahun Ahli mencapai umur 55 tahun. 

​Pengeluaran penuh simpanan ahli TAP yang telah meninggal dunia.

PENGELUARAN

Waris ahli layak membuat pengeluaran penuh 100% simpanan ahli yang telah meninggal dunia.

 

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

PENGADU:

1.       Borang pengeluaran iaitu Borang  TAP22/SCP22A yang telah lengkap diisikan,

2.       Salinan kad pengenalan ahli yang telah meninggal dunia,

3.       Salinan sijil kematian ahli, dan

4.       Salinan kad pengenalan pengadu.

 

PEWARIS (YANG TELAH DILANTIK OLEH PEJABAT WARIS SEBAGAI PENTADBIR PUSAKA):

1.       Borang pengeluaran TAP22/SCP22 yang telah lengkap diisikan dan ditandatangani,

2.       Salinan kad pengenalan ahli yang telah meninggal dunia,

3.       Salinan sijil kematian ahli,

4.       Salinan surat pentadbir pusaka daripada pejabat waris,

5.       Salinan kad pengenalan pewaris, dan

6.       Salinan maklumat akaun bank pewaris.

 

BAGI MANFAAT SCP KEBERTERUSAN (SURVIVORSHIP), JUGA PERLU MENYERTAKAN:

1.       Salinan sijil nikah atau sijil cerai (jika ada)

2.       Salinan kad pengenalan dan surat beranak anak-anak termasuk anak angkat

3.       Salinan surat sumpah pengesahan pengambilan anak angkat daripada mahkamah (jika ada)

4.       Salinan kad pengenalan ibu, bapa dan adik-beradik ahli yang beragama Islam, dan

5.       Salinan sijil Faraid bagi ahli yang beragama Islam (jika ada).

 

Pemohon hendaklah menyertakan dokumen-dokumen mengikut jenis pengeluaran seperti berikut:

A)    Ahli yang meninggal dunia yang telah berkahwin tetapi tidak mempunyai anak.

1.       Salinan kad pengenalan ahli

2.       Salinan sijil kematian ahli

3.       Salinan sijil nikah

4.       Salinan sijil Faraid sekiranya beragama Islam dan salinan surat daripada Pejabat Waris bagi yang bukan beragama Islam

5.       Salinan kad pengenalan waris yang dinyatakan di dalam sijil Faraid atau surat daripada Pejabat Waris

 

B)       Ahli yang meninggal dunia yang telah berkahwin dan mempunyai anak yang berumur 21 tahun keatas.

1.       Salinan kad pengenalan ahli

2.       Salinan sijil kematian ahli

3.       Salinan sijil nikah

4.       Salinan sijil Faraid sekiranya beragama Islam dan salinan surat daripada Pejabat Waris bagi yang bukan beragama Islam

5.       Salinan kad pengenalan waris yang dinyatakan di dalam sijil Faraid atau surat daripada Pejabat Waris

  

C)    Ahli yang meninggal dunia tapi belum berkahwin.

1.       Salinan kad pengenalan ahli

2.       Salinan sijil kematian ahli

3.       Salinan sijil Faraid sekiranya beragama Islam dan salinan surat daripada Pejabat Waris bagi yang bukan beragama Islam

4.       Salinan kad pengenalan waris yang dinyatakan di dalam sijil Faraid atau surat daripada Pejabat Waris

 

D)    Ahli yang meninggal dunia mempunyai seorang balu dan anak ( berumur dibawah 21 tahun dan belum berkahwin).

1.       Salinan kad pengenalan ahli

2.       Salinan sijil kematian ahli

3.       Salinan sijil nikah

4.       Salinan kad pengenalan pasangan ahli yang meninggal dunia

5.       Salinan kad pengenalan atau surat beranak anak-anak (termasuk anak angkat yang telah didaftarkan)

6.       Salinan surat sumpah pengesahan pengambilan anak angkat di mahkamah

  

E)     Ahli yang meninggal dunia merupakan seorang bapa tunggal dan mempunyai anak ( berumur di bawah 21 tahun dan belum berkahwin).

1.       Salinan kad pengenalan ahli

2.       Salinan sijil kematian ahli

3.       Salinan kad pengenalan atau surat beranak anak-anak (termasuk anak angkat yang telah didaftarkan)

4.       Salinan surat sumpah pengesahan pengambilan anak angkat di mahkamah

5.       Salinan sijil cerai (sekiranya ahli yang meninggal adalah duda)

6.       Salinan sijil kematian isteri (sekiranya isteri telah meninggal dunia)

​Ahli boleh mengeluarkan kesemua simpanan SCP sekiranya ahli berhijrah ke negara lain iaitu meninggalkan Negara Brunei Darussalam dengan tiada niat untuk kembali dan tinggal di negara ini.

 

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN

Ahli berhijrah ke negara lain dengan menyerahkan kerakyatan kepada pihak Imigresen.

 

PENGELUARAN

Ahli layak membuat pengeluaran penuh 100% simpanan.

 

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

  1. Borang pengeluaran TAP26/SCP26 yang telah lengkap diisikan dan ditandatangani,
  2. Salinan kad pengenalan ahli,
  3. Salinan surat pengesahan kerakyatan asing,
  4. Salinan deklarasi penyerahan kerakyatan, dan
  5. Salinan maklumat akaun bank ahli atau maklumat pemindahan telegraf.
​Ahli yang mencapai umur 60 tahun akan menerima pembayaran simpanan SCP secara bulanan (anuiti) bagi penambahan semasa bersara nanti.

 

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN

Ahli telah mencapai umur 60 tahun

 

PENGELUARAN

1.       Pembayaran secara bulanan (anuiti) akan diberikan selama 20 tahun.

2.       Jumlah pembayaran secara bulanan yang akan diterima adalah berdasarkan jumlah simpanan keseluruhan SCP dibahagi selama 240 bulan.

 

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1.       Borang pengeluaran SCP60 yang telah lengkap diisikan dan ditandatangani,

2.       Salinan kad pengenalan ahli (Kad pengenalan asal juga diperlukan bagi tujuan pengesahan), dan

3.       Salinan penyata akaun bank atau buku bank pemohon.

 

NOTA:

Jumlah ambang bagi penerimaan manfaat SCP (yang ditetapkan pada masa ini adalah $12,000.00) akan ditetapkan dan dikaji dari masa kesemasa oleh Lembaga.

Sekiranya baki simpanan SCP kurang daripada jumlah ambang yang ditetapkan maka ahli akan menerima simpanan SCPnya secara keseluruhan (lump sum).