CARUMAN SUKARELA


TUJUAN

Ahli-ahli TAP adalah digalakkkan untuk mencarum lebih daripada kadar caruman mandatori yang telah ditetapkan (5% bagi TAP, 3,5% bagi SCP).


SYARAT-SYARAT KELAYAKAN

Ahli yang telah berdaftar ke TAP.


JUMLAH CARUMAN

Tiada jumlah minima atau maxima bagi caruman sukarela.


DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1.      Salinan asal kad pengenalan ahli.

2.      Borang slip deposit yang lengkap


NOTA:

Ahli-ahli tidak diwajibkan untuk membuat caruman secara bulanan. Pengeluaran simpanan adalah tertakluk pada terma dan syarat-syarat skim pengeluaran TAP dan SCP.