Anggaran TAP & SCP
\

Anggaran 
Kalkulator direka berdasarkan andaian di bawah

 

1. Umur Semasa adalah berdasarkan 01/01 / YYYY sebagai tarikh kelahiran anda

2. Umur Persaraan berdasarkan 01/01 / YYYY sebagai tarikh persaraan

3. Sumbangan ahli adalah% dimasukkan oleh pengguna

4. Sumbangan Majikan adalah% dimasukkan oleh pengguna

5. Kadar Dividen adalah berdasarkan 01/01 / YYYY sebagai tarikh permulaan tahun kewangan

6. Semua nilai di bawah diturunkan berdasarkan 2 titik perpuluhan dan nilai akan meningkat sehingga 0.01 yang terdekat

    - Gaji

    - Jumlah Sumbangan (Tahun)

    - Sumbangan Sukarela (Tahun)

    - Baki Ledger Seterusnya

7. Anggaran dana adalah berdasarkan mata wang Dollar Brunei

8. Semua nilai di bawah diperolehi berdasarkan Dolar Brunei yang terdekat

    - Sumbangan Majikan

    - Sumbangan ahli


Penafian Kalkulator 
Kalkulator dalam talian ini disediakan dan bertujuan untuk digunakan sebagai alat pemeriksaan untuk ahli.

Ketepatan pengiraan ini tidak dijamin dan tidak dapat digunakan untuk keadaan individu anda.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pusat panggilan TAP di 2382800.Definisi Kalkulator 
Variasi yang digunakan dalam kalkulator dalam talian kami ditakrifkan secara terperinci di bawah, termasuk cara mentafsirkan hasilnya.

Variasi Definisi
Umur Semasa (tahun) Ini adalah usia semasa anda dalam tahun
Umur Persaraan (tahun) Ini adalah usia persaraan anda yang dijangka bertahun-tahun
Kadar Dividen Ini adalah kadar dividen tahunan yang dijangkakan (%)
Gaji Kasar Ini adalah gaji kasar bulanan anda, yang dinyatakan dalam BND

Sumbangan Ahli

Jumlah Anggaran Dana (BND) sehingga <persaraan umur> Ini adalah jumlah anggaran dana apabila anda mencapai umur persaraan yang anda nyatakan dalam kalkulator, yang dinyatakan dalam BND

Ini adalah kadar sumbangan ahli TAP, ditetapkan pada 5% setiap bulan

Baki Akaun (pada hari ini) Ini adalah baki semasa anda dalam akaun TAP, yang dinyatakan dalam BND

Sumbangan Majikan Ini adalah kadar caruman majikan TAP, yang ditetapkan pada 5% bulanan
Sumbangan Sukarela Ini adalah sumbangan sukarela bulanan anda, yang dinyatakan dalam BND
Baki Akaun (pada hari ini)

Ini adalah baki semasa anda dalam akaun TAP, yang dinyatakan dalam BND

 

Jumlah Anggaran Dana (BND) sehingga <persaraan umur>

Ini adalah jumlah anggaran dana apabila anda mencapai umur persaraan yang anda nyatakan dalam kalkulator, yang dinyatakan dalam BND