Tatacara, Borang & Soalan-Soalan Lazim Berikutan COVID-19

Berikut adalah borang permohonan bagi Rangsangan Fiskal dan Soalan-Soalan Lazim berikutan COVID-19 serta tatacara bagi membuat permohonan dan pembayaran kebelakangan melalui perkhidmatan peti borang ('drop box'):

Rangsangan Fiskal

​Huraian Fail
​Muat Turun
Soalan-Soalan Lazim (Ransangan Fiskal)
Muat Turun
Borang Permohonan Rangsangan Fiskal (COVID-19)
*Sila lampirkan dokumen sokongan semasa penyerahan borang
Muat Turun


Pendaftaran e-Amanah
​Huraian Fail
​Muat Turun
​Tatacara membuat permohonan Pengeluaran
Muat Turun
​Tatacara membuat Pembayaran Caruman Kebelankangan
Muat Turun