Huraian FailMuat Turun
Penyata Kewangan 2008 Muat Turun
Penyata Kewangan 2009 Muat Turun
Penyata Kewangan 2010 Muat Turun
Penyata Kewangan 2011 Muat Turun
Penyata Kewangan 2012 Muat Turun
Penyata Kewangan 2013 Muat Turun
Penyata Kewangan 2014 Muat Turun
Penyata Kewangan 2014-2015
Muat Turun
​Penyata Kewangan 2015-2016
Muat Turun
​Penyata Kewangan 2016-2017
Muat Turun
​Penyata Kewangan 2017-2018
Muat Turun
​Penyata Kewangan 2018-2019Muat Turun
​Penyata Kewangan 2019-2020Muat Turun
Penyata Kewangan 2020-2021Muat Turun