​SPK SILVER GENERATION (Umur 50-59)

Soalan-soalan Lazim

Nama FailFail
Soalan-soalan lazim (FAQ)Muat Turun

 

Borang

Registration and Amendment Borangs
Borang Pendaftaran dan Pindaan TAP & SCPMuat Turun
Borang Pengesahan Maklumat Peribadi (bagi Penduduk Tetap)Muat Turun

​ 

Bagi Ahli SPK:

Pengeluaran SPK

​Pengeluaran SPK Rumah​​​​​
Borang Pengeluaran SPK Rumah

 

Pengeluaran SPK Umur 
Borang Pengeluaran SPK 45, 50, 55 Tahun
Borang Pengeluaran SPK 60 Tahun

 

Pengeluaran SPK 55+  
Borang Pengeluaran SPK 55+ Muat Turun

 

Pengeluaran SPK Hilang Upaya 
Borang Pengeluaran SPK Hilang Upaya

 

​Pengeluaran SPK Penyakit Terminal 
Borang Pengeluaran SPK Penyakit Terminal

 

Pengeluaran SPK Melucutkan Kerakyatan
Borang Pengeluaran SPK Melucutkan Kerakyatan

​ 

​Pengeluaran SPK Hak Waris
Borang Pengeluaran SPK Hak Waris
Pre-Determined Administration Appointment (Borang A)


Bagi Ahli yang menangguhkan penyertaan ke SPK:

Pengeluaran TAP

Pengeluaran TAP Perumahan ​​
Borang Pengeluaran TAP PerumahanMuat Turun
Surat Pengesahan Tiada Pinjaman RumahMuat Turun
Surat Pengesahan Pembina / Penjual SellerMuat Turun

​ 

Pengeluaran TAP Umur ​​
Borang Pengeluaran TAP 50 Tahun​Muat Turun
Borang Pengeluaran TAP 55 Tahun (bagi Rakyat & Penduduk Tetap (Stateless))Muat Turun
Borang Pengeluaran TAP 55 Tahun (bagi Penduduk Tetap (Warganegara Asing))
Muat Turun​​


Pengeluaran TAP Hilang Upaya
Borang Pengeluaran TAP Hilang UpayaMuat Turun

 

Pengeluaran TAP Meninggalkan ​Negara ​​
Borang Pengeluaran TAP Meninggalkan NegaraMuat Turun

 

​TAP Hak Waris ​​
Borang Pengeluaran Hak WarisMuat Turun
Pre-Determined Administration Appointment (Borang A) Muat Turun

 


Pengeluaran SCP

​Pengeluaran SCP Meninggalkan Negara ​​
Borang Pengeluaran SCP Meninggalkan NegaraMuat Turun

 

Pengeluaran SCP Hak Waris
Borang Pengeluaran SCP Hak WarisMuat Turun
Pre-Determined Administration Appointment (Borang A)Muat Turun
Borang Permohonan Manfaat SurvivorshipMuat Turun

 

​Lain-Lain ​​
Borang Arahan Pembayaran Balik